กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 09/พ.ย./2561 293
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 02/พ.ย./2561 494
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23/ต.ค./2561 398
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20/มิ.ย./2561 670
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 20/มี.ค./2561 6012
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 60 10/พ.ย./2560 762
โครงการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว) 27/ต.ค./2560 2489
แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 30/ส.ค./2560 980
การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS 19/ก.ค./2560 1263
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60 27/มิ.ย./2560 1037

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม