กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 09/พ.ย./2561 70
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 02/พ.ย./2561 124
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23/ต.ค./2561 167
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20/มิ.ย./2561 327
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา 20/มี.ค./2561 4156
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 60 10/พ.ย./2560 598
โครงการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว) 27/ต.ค./2560 1748
แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 30/ส.ค./2560 770
การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS 19/ก.ค./2560 985
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60 27/มิ.ย./2560 853

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม