กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ 09/ม.ค./2561 776
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 09/ม.ค./2561 500
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.3 09/ม.ค./2561 478
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 26/ต.ค./2560 515
อบรมลูกเสือแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด 26/ส.ค./2560 612
แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม 17/พ.ค./2560 1292
ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม 17/พ.ค./2560 1727
แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 17/พ.ค./2560 1078
ปฏิธินการปฏิบัติงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17/พ.ค./2560 978

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม