อบรมลูกเสือแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด

อบรมลูกเสือแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 23 – 25  สิ่งหาคม  2560

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม