กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 30/ส.ค./2561 30
กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ 27/ส.ค./2561 27
โครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อการป้องกันภัยจากปัญญาการค้ามนุษย์ 22/ส.ค./2561 28
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ประจำปี 2561 10/ส.ค./2561 156
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน 03/ส.ค./2561 108
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง 19/ก.ค./2561 152
กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร 17/ก.ค./2561 154
วงดุริยางค์นำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑา "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14" 12/ก.ค./2561 150
กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง พิชิตภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 11/ก.ค./2561 122
การประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 09/ก.ค./2561 131
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 28/มิ.ย./2561 142
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26/มิ.ย./2561 167
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 21/มิ.ย./2561 151
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและงานประเพณีนารายณ์รำลึก ครั้งที่ 4 10/มิ.ย./2561 151
อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21/มี.ค./2561 272
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุทธศักราช 2561 23/ก.พ./2561 951
กิจกรรมส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง ปีการศึกษา 2560 21/ก.พ./2561 368
พิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 21/ก.พ./2561 309
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561 12/ก.พ./2561 320
อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ 09/ม.ค./2561 330

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร แสงเพชร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม