โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศสร.ธปท) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตธนบัตร การใช้ธนบัตรที่ถูกวิธี ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรชำรุด รวมทั้งวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และภัยทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 11.00 น. 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม