กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน 29/ก.ย./2560 964
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561 01/ก.ย./2560 589
การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560 30/ก.ค./2560 886
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29/ก.ค./2560 2132
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 24/ก.ค./2560 749
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 19/ก.ค./2560 663
ผลการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 16/มิ.ย./2560 5938
ขอเชิญร่วมงานนารายณ์รำลึก ครั้งที่ 3 02/มิ.ย./2560 1576
ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่องการเปิดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560 06/เม.ย./2560 924
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภททั่วไป 02/เม.ย./2560 2672
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม และสอบคัดเลือกทั่วไป 02/เม.ย./2560 1746
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29/มี.ค./2560 1118
ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 01/มี.ค./2560 2714

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม