กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 19/ก.ค./2560 585
ผลการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 16/มิ.ย./2560 5546
ขอเชิญร่วมงานนารายณ์รำลึก ครั้งที่ 3 02/มิ.ย./2560 1418
ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่องการเปิดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560 06/เม.ย./2560 859
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภททั่วไป 02/เม.ย./2560 2331
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม และสอบคัดเลือกทั่วไป 02/เม.ย./2560 1653
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29/มี.ค./2560 1042
ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 01/มี.ค./2560 2547

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม