การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  ประชุมในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00-12.00 น.

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00-12.00 น.

โรงเรียนใครขอความกรุณาให้ผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองที่แท้จริงมาร่วมประชุมทุกคน หากผู้ปกครองไม่มาในวันดังกล่าว โรงเรียนจำเป็นต้องเชิญท่านมาในโอกาสถัดไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม