เนื้อหา

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง แก่คณะสงฆ์จากสำนักสงฆ์คลองโสด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 08.30 น.

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม