เนื้อหา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ประจำปี 2561

 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นแม่แห่งชาติ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ โดยให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม