เนื้อหา

โครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อการป้องกันภัยจากปัญญาการค้ามนุษย์

 สถาบันคุ้มครองสวัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อการป้องกันภัยจากปัญญาการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม