เนื้อหา

กิจกรรมค่าย ICT โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมค่าย ICT ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมีนายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร

  

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม