เนื้อหา

กิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม