เนื้อหา

กิจกรรมส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรม "ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง" ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม