เนื้อหา

อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ

 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับสโมสรลูกเสือศรีวิชัยและสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ ให้กับลูกเสือวิสามัญ ปี 3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม