เนื้อหา

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.2

 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2561 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม