เนื้อหา

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ วัดสถลธรรมาราม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม