เนื้อหา

โครงการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงการสอน  (แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว)  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการสอน 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการสอน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม