เนื้อหา

แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม