การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

รองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2/9

ผลการแข่งขัน ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7,2/11