ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ธารน้ำตกดาดฟ้า​รุ่นที่ ​6

วันที่​ 9 ​สิงหาคม2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ​โรงเรียนพุนพินพิทยาคม​เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ธารน้ำตกดาดฟ้า​รุ่นที่​6 ณ​ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น​ จัดโครงการโดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี​ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ