พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติสำนักงานลูกเสือ ของนักเรียนระดับ ม.ต้นประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ