นายสุพร อ่างทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายสมชาย คามิ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายปวริศร รังษี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางธิดา ล้านเพ็ชร ตำแหน่ง พนักงานราชการ