พิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนพุนพินพิทยาค

Read more