ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ

อ่านต่อ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนพุนพิน

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 (รอบทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

อ่านต่อ...

คู่มือการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือการรับสมัครนัก

อ่านต่อ...