ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

** ขอให้ผู้มีสิทธิ์เ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ขอให้ผู้มีสิทธิ์เ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เเนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน ในการรับหนังสือเรียนเเละอุปกรณ์การเรียน ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เรียกบัญชีรายชื่อสำรองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เพิ่มเติม ลำดับที่ 1- 10

ประกาศโรงเรียนพุนพิน

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง “รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

โดยนักเรียนที่ผ่านกา

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิเข้าเรียนชั้น ม.4 เเละ ประเภทนักเรียนห้องเรียนทั่วไป

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

อ่านต่อ...