ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เเจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...

คู่มือการรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

ระบบจะเปิดรับสมัครใน

อ่านต่อ...