ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 125 ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130

แผนที่ตั้งสถานศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ : 077-311-321 
หมายเลขโทรสาร : 077-311-321
E-mail : phunphin@phunphin.ac.th