การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาด การป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการให้ความรู้ในการตรวจเชื้อหาโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 22 พฤศจิกายน

อ่านต่อ...