การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาด การป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการให้ความรู้ในการตรวจเชื้อหาโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 22 พฤศจิกายน

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาค เรื่อง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ปกครองให้ความยินยอม

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกที่นี่เพื่อดูราย

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดูราย

อ่านต่อ...