ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิเข้าเรียนชั้น ม.4 เเละ ประเภทนักเรียนห้องเรียนทั่วไป

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนพุนพิน

อ่านต่อ...