ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนพุนพิน

อ่านต่อ...