การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 ศูนย์สอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดยนายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 ศูนย์สอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ศึกษานิเทศก์ให้การตรวจเยี่ยมสนามสอบ