การดำเนินงานโครงการอบรมเเกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางเพชรา ทรายขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกฝัง ให้นักเรียน เยาวชนในสถานศึกษา ตระหนักถึงโทษและพิษจากยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่