การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจรักษ์พุนพิน