การประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 4

นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์สุวรรณ นักเรียนทุนม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และนางสาวสรัญญา ชูแช่ม ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 4 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 และวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร