การประเมินพัฒนาการ (Site Visit) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับการประเมินพัฒนาการ (Site Visit) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน ทั้งนี้มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. 11 เข้าร่วมสังเกตการณ์

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด