การสอบธรรมสนามหลวง

คณะสงฆ์อำเภอพุนพินกำหนดให้โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เข้าสอบวัดความรู้ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 นถึง 16.30 น

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด