การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดย ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม