กิจกรรมการแข่งขัน spelling bee

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2563 โดยส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยการจัดแข่งขัน spelling bee รอบตัดเชือก คัดเลือกจากตัวแทนห้องทุกระดับ โดยแบ่งการแข่งเป็นระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ชิงของรางวัลและเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการภานุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม