กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยนางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ที่จัดโดยคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และทีมวิทยากรจาก EQ Group ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม