กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ STEM ของนักเรียนห้องโครงการพิเศษ

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยนางดวงสมร คำเงิน , นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ STEM ของนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และทีมวิทยากรจาก EQ Group ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม