กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้การนำของ นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ บ่อน้ำพุร้อน บึงบัว และวัดท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี