กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดยนายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ริมน้ำ และห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน