กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โดมโชคตาปี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม