กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 หน่วยอำเภอพุนพิน

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยนางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่66 หน่วยอำเภอพุนพิน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธี และคณะครูในสังกัดอำเภอพุนพินร่วมพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม