กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

นายธีรเดช  จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ สวนสาธารณะ 90 ปี (วัดเกาะธรรมประทีป)