กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2563

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน