กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยนางดวงสมร คำเงิน , นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2565 ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ