กิจกรรมอบรมการทำ CPR เบื้องต้น

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงพยาบาลพุนพิน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และจิตอาสาสาธารณสุขอำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมอบรมการทำ CPR เบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม