ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด