ค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด