งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและงานประเพณีนารายณ์รำลึก ครั้งที่ 5

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและงานประเพณีนารายณ์รำลึก ครั้งที่ 5

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุนพินพิทยาคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดำเนินการจัดงานนารายณ์ รำลึก ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาโรงเรียน (10 มิถุนายน 2497) และเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบโรงเรียนได้มีโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ร่วมกัน