ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินภาค 16 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
ณ ห้องออรคิด โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี